Khuyến mãi
Khách hàng
Chi nhánh >> Chi nhánh
Chi nhánh
Cập nhật ngày: 11/04/2010 lúc: 10:04
Trụ sở chính: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG
Địa chỉ: 11, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long.
Điện thoại: 07103 825 669             Fax: 07103 832 669
Email:
ntnh@noithatngochung.vn     Website: www.noithatngochung.vn
Chi nhánh 01: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG
Địa chỉ: 2/8, Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long.
Điện thoại: 07103 888 036            Fax: 07103 832 669
Email:
ntnh@noithatngochung.vn     Website: www.noithatngochung.vn
Chi nhánh 02: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG
Địa chỉ: Tầng 2 Siêu Thị Coopmart, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long.
Điện thoại: 07103 836 679            Fax: 07103 832 669
Email:
ntnh@noithatngochung.vn     Website: www.noithatngochung.vn